Воисес јануари 2024

Добредојдовте во јануари и во Новата година! Името за првиот месец од годината потекнува од римскиот бог Јанус. Тој е Бог на сите почетоци и краеви, врати, транзиции и на времето. Со своите две лица, тој истовремено гледа во иднината и во минатото. На почетокот од Новата година, честопати се наоѓаме себеси како поставуваме решенија…

0 Comments

Повик за волонтери во Унгарија!

Волонтерски Центар Скопје бара волонтери (18-30 години) од Македонија за учество на тимски волонтерски проект „Tittle - Tattle” во Унгарија. Место: Нагиважони, Унгарија Датум: 21.11.2023 – 14.12.2023 За проектот: Во текот на проектот, волонтерите ќе работат со четири различни теми: 1. Работилници со деца. 2. Учење за новата култура. 3. Сликање и пеење. 4. Комуникација…

0 Comments

“Act it Out!” во Унгарија

Од 24 септември до 3 октомври годинава, вкупно 5 младински работници, претставувајќи го Волонтерски Центар Скопје беа сведоци и активни учесници на обука "Act it Out!" во Дебрецен, Унгарија. Целта на проектот е да стекне ново знаење за Image и Forum theater. Секојдневно опкружени со позитивна енергија, работната атмосфера беше одлична. Добрата подготвеност на организаторите…

0 Comments

Повик за волонтер во Унгарија!

Волонтерски Центар Скопје бара волонтер (18 – 30 години) од Македонија за учество на краткорочниот (2 месеци) ЕСК проект “Volunteering in Nagyvázsony“ во Унгарија. Место: Нагиважони, Унгарија Датум: 2 месеци, почеток: час поскоро За проектот: Fekete Sereg е во потрага по волонтери кои би биле дел од нивната секојдневна работа во организацијата. Што можете да правите…

0 Comments

Повик за волонтери во Унгарија!

Волонтерски Центар Скопје бара волонтери (18 - 30 години) од Македонија за учество на краткорочниот (2 месеци) или долгорочниот (6-12 месеци) ЕСК проект “Volunteering in Nagyvázsony“ во Унгарија. Место: Нагиважони, Унгарија Датум: 2 месеци или 6-12 месеци, почеток: март 2023 За проектот: Fekete Sereg е во потрага по волонтери кои би биле дел од нивната секојдневна…

0 Comments

Повик за обука во Унгарија!

Волонтерски Центар Скопје бара учесници (+18 години од Македонија, кои што ќе сакаат да учествуваат во обука „UnlockeD“ во Холоко, Унгарија. Место: Холоко, Унгарија Датум:11.03 – 18.03.2023 За проектот: "UnlockeD" е 7-дневна обука која има за цел запознавање и практична работа со иновативна методологија за решавање проблеми и начин на размислување (Дизајн размислување), која започнува и завршува…

0 Comments

Повик за волонтери во Унгарија!

Волонтерски Центар Скопје е во потрага по волонтери, 18-30 години, од Македонија за учество на тимски волонтерски проект „Tittle-Tattle in Nagyvázsony V” во Унгарија. Место: Нагиважони, Унгарија Датум: 15.11.2022 - 8.12.2022 За проектот: Во текот на трите недели, волонтерите ќе работат со четири различни теми: 1. Работилници со деца. 2. Работилница за инструменти и Green…

0 Comments

Повик за обука во Унгарија!

Волонтерски Центар Скопје бара 4 учесници (+18 години од Македонија), кои што ќе сакаат да учествуваат во обука “Act it Out!” во Унгарија. Место: Дебрецен, Унгарија Датум: 21.10-30.10.2022 За проектот: За време на обуката за проектот: "Act it Out", учесниците ќе ги запознаат методите на „Театарот на угнетените / Theatre of the Opressed“ (најчесто tеатар со…

0 Comments

Повик за волонтери во Унгарија!

Волонтерски Центар Скопје е во потрага по волонтери, 18-30 години, од Македонија за учество на Тимски Волонтерски Проект „Archaeology in Nagyvázsony“ во Унгарија. Место: Нагиважони, Унгарија Датум: 22.8.2022 – 6.9.2022 година или 69.9.2022 – 29.9.2022 година За проектот: Волонтери ќе учествуваат во ископување. Невладината организација има мисија да ги пронајде посмртните останки на Пал Кинизи,…

0 Comments

Повик за тренинг курс во Унгарија!

Волонтерски Центар Скопје бара 3 учесници (18+ возраст) од Македонија за учество на тренинг-курсот "Looking through the Loupe at the Youth" во Унгарија. Место: Мезеберени, Унгарија Датум: 25.03 – 02.04.2022 !! Можни се и измени на датумите од проектот зависно од постоечката ситуација со COVID-19 !! Влез во Унгарија cогласно регулативата на унгарските власти За…

0 Comments

Повик за тренинг курс во Унгарија!

Волонтерски Центар Скопје бара 3 учесници (18+ возраст) кои сакаат да учествуваат на тренинг курсот “Changemaker 3.0” во Унгарија. Место: Холоке, Унгарија Датум: 4.10 –13.10.2021 !! Можни се евентуални промени на проектните датуми што ќе зависат од моментната ситуација со „Ковид-19“ !! Повеќе за проектот: “Changemaker 3.0” е 9-дневен курс за обука за личен развој…

0 Comments

Call for participants for Training Course in Czech Republic!

Волонтерски Центар Скопје бара тројца учесници од Македонија кои би сакале да учествуваат на тренинг-курсот „Changemaker 3.0” во Чешка Република заедно со претставници од Унгарија, Латвија, Чешка, Естонија, Франција, Шпанија, Велика Британија и Германија. Место: Адамов у Брна, Чешка Република Датум: 28.09. - 08.10.2020 !! Можни се и измени на датумите од проектот зависно од…

0 Comments

Повик за волонтери за краткорочен и долгорочен проект во Унгарија!

Волонтерски Центар Скопје бара 3 учесници од Македонија кои би сакале да учествуваат во едeн од 3 ЕСК проекти во Унгарија. Место: Хортобаги / Дебрецен, Унгарија Датум: 1-в проект (краткорочен): 01.05. - 30.05.2020 (во Хортобаги) / 1 место 2-ри проект (краткорочен): 01.06. - 30.06.2020 (во Хортобаги) / 1 место 3-ти проект (долгорочен): 12 месеци почнувајќи…

0 Comments

EVS/ESC Opportunities waiting for YOU !!!

ВЦС е во потрага по Македонци кои сакаат да волонтираат во: -Краткорочен проект во Солидарниот Корпус на проектот: „Зајакнати од природата-природата како основа на самостојниот напредок, креативност и соработка“. На овој краткорочен проект волонтерите ќе работат со заштитени видови на птици во национален парк во Унгарија. Место: Хортобаги, Унгарија Позиции 2 Датум: 01-30 Септември 2019…

0 Comments

Empowered by Nature- Call for volunteers

Бараме 12 волонтери од 18 до 30 годиниза "Empowered by nature" - проектзакраткорочниволонтерскигрупи,од 1 до 30 септември 2019 годинавоХортобаги, Унгарија (селовосрединатананационалниотпаркХортобаги). Empowered by nature- природатакакоизворнасаморазвој, креативност и соработка. (https://bit.ly/2KU7nYV -видеозапроектот) Овојпроект е планиранзамладилуѓесопомалкуможности, коисесоочуваатсоразличнитешкотиивонивнитеживоти (социјални, економски, образовни, територијални), NEET невработени, малцинства, нисконивоилинедовршенообразование, семејниилиекономскипроблемиитн. Нема потреба од одлично или добро познавање на Англискиот јазик. Волонтерскиактивности: Следнивеработиќебидатнаправениналокацијатавопомалигрупи…

0 Comments

Youth Exchange CUTE 2019 – Hungary

!!! Повик за учесници за младинска размена во Унгарија!!! Во потрага сме по 8 млади луѓе за младинската размена „CUTE-Соработка, разбирање, толеранција, оспособување“ за во Јули во Хортобаги во Унгарија заедно со младинци од Полска, Македонија, Романија и Унгарија. Главната цел на проектот е да се подигне свеста на младите луѓе за нивните внатрешни вредности…

0 Comments