You are currently viewing Call for participants for Training Course in Czech Republic!

Call for participants for Training Course in Czech Republic!

Волонтерски Центар Скопје бара тројца учесници од Македонија кои би сакале да учествуваат на тренинг-курсот „Changemaker 3.0” во Чешка Република заедно со претставници од Унгарија, Латвија, Чешка, Естонија, Франција, Шпанија, Велика Британија и Германија.

Место: Адамов у Брна, Чешка Република

Датум: 28.09. – 08.10.2020

!! Можни се и измени на датумите од проектот зависно од постоечката ситуација со COVID-19

За проектот:
„Changemaker“ е деветдневен тренинг-курс за учесници што веќе имаат искуство со водење групи или волонтери кои сакаат да ги подобрат своите перформанси засновани врз принципите на самостојност, снаодливост и одговорност.
Главната методологија што се користи ќе биде личен развој или саморефлексија, што значи дека фокусот ќе биде главно на вашиот начин на размислување/ставови, наместо да ви обезбедува практични вештини или модели.
Во првите денови, учесниците ќе имаат можност да го разгледаат односот помеѓу верувања, концепти, автоматско однесување, тимска работа и донесување одлуки. Тоа ќе им биде овозможено преку воведување, активности и простори за рефлексија. Потоа, тие ќе имаат задача во своите локални заедници да ги практикуваат знаењата, вештините и ставовите стекнати во текот на тренинг-курсот.

Учесниците…
– треба да бидат на возраст од 18 години
– зборуваат добро англиски јазик
– имаат искуство во водење на работни кампови или друг вид на проекти кои вклучуваат групи
– учествувале барем во еден работен камп
– ќе водат волонтерски проект или работен камп во 2020 година, па дури и да станат водачи во рок од пет месеци по тренинг-курсот
– сакаат да се развиваат и да ги рефлектираат стекнатите знаења
– треба да се во можност целосно да учествуваат во програмата од почеток до крај

Проектот е финансиран од Erasmus+, така што сите патни трошоци ќе бидат вратени според регулациите на Erasmus+ (275 евра за Македонија). Ќе бидат обезбедени храна и сместување. Задолжителна е уплата од 60 евра што треба да се изврши во готово за време на тренинг-курсот.

За повеќе детали проверете го Инфо-пакетот!

Аплицирајте сега! Испратете биографија и мотивациско писмо (на англиски) со одговори на следните прашања: Кој сте вие? Колку години имате? Зошто сакате да учествувате на овој проект? Како може да придонесете на овој проект?
…до: vcs_contact@yahoo.com

Краен рок за аплицирање: 09.08.2020