ПУБЛИКАЦИИ

Како дел од различни проекти, имаме неколку публикации на различни теми. Можете да најдете брошури, списанија, прирачници и едукативни материјали кои се создадени со помош на повеќе партнери. Слободно можете да ги користите и споделувате овие онлајн публикации во вашите работилници, проекти или за други образовни цели! Единствено ценете го авторот и при споделувањето секогаш споменувајте го изворот.

SOUP sharing

„SOUP“ е јавен настан, односно вечера со микро-награди на кој се поддржуваат креативни проекти и заедници ширум светот. Говорниците ги презентираат своите концепти, а публиката донира и гласа за најдобрата идеја, односно својот фаворит. Победникот го добива симболичниот надоместок од парите собрани од билетите. Има време и за вмрежување додека уживате во топлата чорба. Дали ви се допадна концептот? Погледнете го овој прирачник и можеби вие ќе бидете следниот организатор на „SOUP“!

Прирачник за управување со волонтери во граѓански организации

Основната цел на Прирачникот за управување со волонтери во граѓанските организации е да им помогне и да им ја олесни работата со волонтерите на граѓанските организации. 

Студија на случај за родови стереотипи за учество на млади жени во процесите на донесување на одлуки во неразвиените делови на Скопскиот регион

Студијата на случај за стереотипите за учеството на младите жени во процесот на донесување на одлуки во Скопскиот регион е дел од проектот ″Младинско учество за силен и одржлив развој на заедницата″, поддржан од Европската Унија, кој има за цел да придонесе кон независно и одржливо граѓанско општество поддржано од погодна средина која поттикнува партиципативни и родово-сензитивни процеси на креирање младински политики.

From Pixels to Profit: Steps to Monetizing Digital Art

October/2023

This booklet has been prepared within the framework of the Erasmus+ project DALI 4 YOUTH implemented by Ici & Ailleurs from Reunion Island, France, in partnership with Volunteers Centre Skopje (Macedonia), ZINI Foundation (Latvia), Centre for Research and European Studies (Italy) and Open Europe (Spain). It provides a description of steps and ways to turn digital art into a source of income, as well as success stories of young people creating digital art in Macedonia.

Entrepreneurship, digital content & branding - Training kit for youth workers

September/2022

Following the completion of Musicling in the partner countries, the consortium has
reached an understanding that training needs have to be addressed and associated
material has to be developed along four modules related to the areas identified in
young entrepreneurs’ literacy and training. Thus, the identified needs allowed for the
formulation of the following training Modules:

Module No.1: Speak in Public
Module No.2: Run a Business
Module No.3: Visual Identity
Module No.4: Community engagement

Водич За Младински Работници За Дигитално Социјално Вклучување На Млади Луѓе Со Помалку Можности

February/2023

„Водич за младински работници за дигитална социјална инклузија на млади луѓе со помалку можности“ е  изработен во рамките на проектот F.O.R.Z.A. (акроним за Fewer Opportunities Rethinking Z to A) и беше развиен за да ги запознае младинските работници и другите практичари како што се обучувачите и едукаторите на врсници со дигиталните практики на собирање податоци и на тој начин креирање на индивидуални наставни програми за учење насочени кон младите луѓе.

Извештај за евалуација | Проект „PeerAct“

December/2022

Овој извештај за „Рамка за промовирање на антипристрасно образование со користење на колаборативни заедници“ ги обезбедува резултатите од спроведената евалуација за „PeerAct“ проектот и низа препораки за иден развој на програмата. Се предлагаат и елементи кои треба да се земат во предвид, бидејќи програмата е адаптирана на други локални контексти.

Increasing Competencies of Young People to Use Media and Theater Based Tools to Combat Hate Speech

August/2022

The Booklet of good practices is part of the project “NO Hate Speech: Increasing Competencies of Young People to Use Media and Theater Based Tools to Combat Hate Speech”. The project consisted of two youth exchanges, one was realized in Aarhus, Denmark and second, in Ljubojno, Macedonia. In this booklet are included: day by day follow-up on activities, pictures from sessions, description of methods and activities during both exchanges.

Алатки за младински работници за креирање одржливи волонтерски програми

June/2022

Практичен водич со неколку алатки кои ќе им помагнат на младинските работници и
обучувачите да дизајнираат и имплементираат одржливи волонтерски програми во организациите. Оваа алатка е дизајнирана како производ од проектот „Волонтерско поврзување на заедниците“, кофинансиран од Еразмус + и имплементиран од Млади Волонтери Високо и партнерите.

Родово-базирано насилство | Прирачник

January/2022

Прирачник за превенција од родово-базирано насилство меѓу младите. Овој прирачник претставува едукативен материјал наменет за млади и за тие кои работат со млади, како во институциите, така и во граѓанскиот сектор. Изготвен е како дел од активностите во проектот ,,Избираме ненасилство” со поддршка од програмата ,,Еразмус+ Млади во акција”.

A Roadmap for Active Citizens & Future Shapers

May/2021

Do you have an idea that can change the future? This interactive planner has been designed to motivate you to shape the future and guide you along the way. It has 6 chapters, with each offering insights, tools and techniques compiled to support you with making your ideas reality! Think of it as your coach, mentor, assistant and friend that will be by your side. It’s created as a part of the project “European Youth at the Frontlines of Active Citizenship”.

Gender equality toolkit for camp leaders

February/2020

This toolkit was created during the Erasmus+ project P.R.O.U.D. (“Promoting Rights and Opportunities to Understand Diversity”) in 2020. It’s meant for all group leaders, trainers, facilitators and youth workers who are interested in learning more about gender equality and how to deal with gender-based conflicts or issues in workcamps.

Creative writing as a tool for community change​

February/2020

The Booklet of good practices is part of the project “Creative writing as a tool for community change”. The project was realized in Struga, Macedonia. In this booklet are included part of the methods and activities on the Training Course.

Emotional intelligence and conflict management

November/2019

“Get Updated: Project for Professional Development of Youth Workers” was a project project realized in two stages. One TC in London about emotional intelligence. Second stage was a TC about conflict management and communication in Struga, Macedonia. In this booklet are included part of the methods and activities on the TC.

Media4Inclusion booklet

June/2019

This booklet consists methods that were used during the project “Media: Key Tool of Social Inclusion”. There were 3 parts: kick-off meeting, “Web Radio Journalism” and “Storytelling” training courses about media literacy, journalism, web radio, social inclusion through media and storytelling and among other things.

Volunteering projects & Good practices

March/2019

This brochure highlights the works of several NGO’s and Youth organizations in the Erasmus+ framework as well as the experiences of European Voluntary Service (EVS) volunteers all across Europe.

Знаењето ги победува табуата

December/2018

Краток водич за сексуално и репродуктивно здравје на младите луѓе

Младинска вработеност во Makedonija

May/2019

За подобро разбирање на целиот процес на функционирање и создавање на младинските банки, во рамки на проектот Мрежа на младински банки – Македонија, а со поддршка на Civic Engagement Project-North Macedonia, и Fondacija Mozaik, го креиравме Водичот за младински банки во Македонија – за ангажирани млади и одговорни заедници!

Регистар на невладини организации во Скопје

December/2018

Регистарот на невладини организации на Град скопје е изработен во рамки на проектот „Заедно до подобро општество!“. Во рамки на проектот организиран беше 4-ти НВО Саем на град Скопје „Заедно до подобро општество!“, на 5-ти декември 2018 година во НУБ „Св. Климент Охридски“.

Огледало на културите

December/2018

Сликовницата Огледало на културите е изработена од страна на Волонтерски Центар Скопје во рамки на проектот „Без расправање“ финансиран од страна на Фондација Отворено општество – Македонија. Целта на сликовницата е преку мултимедијален текст културите кои кохабитираат во Македонија да се сознаат подлабоко и да превземаат инцијатива за културна интеракција.

Media literacy: Methods & Tools

April/2018

This Booklet is a product of the project ‘Media Literacy – Step to Inclusive Society’ containing three phases: job shadowing, conference and training course. The Booklet offers practical non-formal methods & tools successfully implemented during the project aimed towards supporting young people and youth workers to contribute to building greater tolerance towards cultural diversity in Europe and to developing more critical stand towards media products while acknowledging the best ways to use media for creating better functioning multicultural societies.