You are currently viewing Youth Exchange CUTE 2019 – Hungary

Youth Exchange CUTE 2019 – Hungary

!!! Повик за учесници за младинска размена во Унгарија!!!

Во потрага сме по 8 млади луѓе за младинската размена „CUTE-Соработка, разбирање, толеранција, оспособување“ за во Јули во Хортобаги во Унгарија заедно со младинци од Полска, Македонија, Романија и Унгарија.

Главната цел на проектот е да се подигне свеста на младите луѓе за нивните внатрешни вредности и на заедницата додека престојуваат во природа и изведуваат активности на отворено, поединечно или по групи, да ги нагласат заедничките вредности и да отпочнат толеранција и прифаќање на други култури, да ги оспособат да можат да ги реализираат потребите, да можат да испланираат и преземат иницијатива и да создадат промена во нивната потесна или поширока заедница како и да ги осознаат своите способности и цели со изведување волонтерска работа во паркот на птици во Хортобаги (во центарот на Хортобаги паркот).

За повеќе информации погледнете го infopack_exchange_cute_hungary

 

Кога?                    22-31 Јули 2019 година

Каде?                    Хортобаги, Унгарија

Потрребни:       8 младите: учесника: 14-20 години/2 тим лидер: 20+

Работен јазик: Англиски и говор на тело

Сите трошоци за време на проектот ќе бидат покриени!

Испратете апликација и кратко мотивациско писмо (на англиски) со одговори на следното:

-Кој сте вие?

-На која возраст сте?

-Зошто сакате да учествувате?

-Како можете да допринесете во проектот?

!!! Краен рок за аплицирање: 19 Јуни 2019 година!!!