VOICES November 2019

Овој месец врската помеѓу човештвото и Земјата е наша тема на разговор во „Главата во ѕвездите“. Поврзаноста со Мајката Земја и нејзините деца е огромна. Како луѓето се однесуваат кон нашaта Мајка Земја и како ние се однесуваме во нашите меѓучовечки односи е од голема важност за одржливоста на нашиот дом Земјата. Ние можеме да…

0 Comments

Voices November 2017

Го гледаме нивното патење и страдање, но и им се восхитуваме на борбата, храброста и истрајноста. Животот не бил великодушен кон нив, а тие не се предаваат. Принудени да ги напуштат родните огништа, своите блиски и се што имале, се судруваат со неразбирање, омраза и предрасуди во земјите каде што бараат малку сонце, парче леб…

0 Comments