Национална работилница: „Лидерски вештини на Координаторите за УПР и асертивна комуникација”

Првата од трите последни годинешни активности за проектот: „Обезбедување квалитет за работата на координаторите за деловни врски“ беше успешно реализирана во изминатите два дена во Скопје. Станува збор за работилници според програмата: „Лидерски вештини на Координаторите за УПР и асертивна комуникација", намената за професорите од стручните училишта низ земјава. Проектот е финансиран од Австриското Федерално…

0 Comments

Тркалезни Маси во Штип и Битола

Волонтерски Центар Скопје успешно организираше и реализираше 2 Тркалезни Маси со работен наслов: „Подигнување на свеста на приватниот и јавниот сектор за релевантноста на учењето преку работа“, кои ги опфатија Источниот и Пелагонискиот регион. На Тркалезните Маси, 28-ми во Штип и 30 Ноември во Битола, покрај училишните координатори за учење преку работа, присуствуваа и преставници…

0 Comments

Втора Национална работилница за вмрежување на КУПР

Волонтерски Центар Скопје денеска ја организираше втората Национална работилница за вмрежување на координатори за деловни врски, како дел од регионалниот проект „Обезбедување квалитет за работата на координаторите за деловни врски“ Настанот се одржа во Рагуза 360 во Скопје и на него присуствуваа речиси 60 училишни координатори, директори и експерти од Македонија. За време на работилницата…

0 Comments

Национална Работилница за Вмрежување

Волонтерски Центар Скопје го организираше и спроведе овој настан на 20 и 21 Јуни 2022 година, во хотел Дрим, Струга, како дел од од штотуку започнатиот регионален проект „Обезбедување квалитет во работата на Координаторите за учење преку работа“.  Присуствуваа повеќе од 60 училишни координатори и директори од сите градови во Македонија, како и претставници од…

0 Comments

НОВО ПОГЛАВЈЕ ОД ПРОЕКТОТ “SCHOOL MEETS BUSINESS”

Овој понеделник, 16 Мај 2022 година, во хотел Континентал во Скопје, ВЦС обезбеди логистичка поддршка и организација на Почетна конференција за проектот „Училиштето се среќава со компаниите“ на австриското Федерално Министерство за образование, наука и истражување, во соработка со Македонското Министерство за образование и наука (МОН) и Центарот за Стручно образование (ЦСОО). Овој регионален проект…

0 Comments

PROJECT “SCHOOL MEETS BUSINESS”

По одржувањето на Модул 1 за училишни координатори, кој се одвивање онлајн преку платформата Zoom, Волонтерски Центар Скопје го организираше и имплементираше Модул 2 од проектот „Училиштето се среќава со компаниите“. На почетокот на месец Јули се одржаа тренинзите за училишни координатори наменети за професори од стручните училишта од цела Македонија. Со тренинзите беа вкупно…

0 Comments