You are currently viewing Повик за Тренинг Курс во Македонија!

Повик за Тренинг Курс во Македонија!

Волонтерски Центар Скопје бара 4 учесници (18+) од Македонија, кои што ќе сакаат да учествуваат во Тренинг Курс „ Get Eco, Stay Friendly!“ во Струга, Македонија.

Место: Струга, Македонија
Датум: 23.9 – 29.9.2021

!! Можни се и измени на датумите од проектот зависно од постоечката ситуација со COVID-19

Проектот е насочен кон подигнување на свеста за отпадот, рециклирање и повторна употреба помеѓу младите луѓе, да се подигнат организациските вештини на младинските работници на полето на екологијата и зајакнување на нивните дигиталните вештини.

За повеќе информации: ИНФО-ПАКЕТОТ

Партнер на проектот:  Generation Echo, Литванија

Технички детали:

Проектот е финансиран од Еразмус+, така што сите патни трошоци ќе бидат надоместени според прописите на Еразмус+.  Храната и престојот ќе бидат обезбедени.

Како да аплицирате?

 1. Испратете емаил на: vcs_contact@yahoo.com
 2. Наведете го името на проектот во предмет (на пр. Апликација за “Stay Eco, Stay Friendly!“)
 3. Претставете се накратко и наведете за кој проект сте заинтересирани
 4. Закачете го вашето CV на англиски јазик
 5. Закачете го мотивационото писмо на англиски, со одговори барем на сл. прашања:
  • Кој сте вие?
  • На која возраст сте?
  • Зошто сакате да учествувате?
  • Како може да придонесете за проектот?

Краен рок за аплицирање: 16.09.2021 

Пријавените кандидати ќе бидат известени по истекот на крајниот рок кога ќе биде направен конечниот избор.