Повик за волонтери во Романија!

Волонтерски Центар Скопје бара волонтери (18–30 години) за учество на долгорочен ЕСК проект под наслов “Volunteer in Arad!” во Романија. Место: Арад, Романија Период: септември 2023 - март 2024 година (6 месеци) За проектот: Приклучете се на овој инклузивен волонтерски проект во Арад, Романија, за поддршка на ранливите групи. Преку здобивање на практично искуство зајакнете го вашиот личен и…

0 Comments

Повик за волонтери во Романија!

Волонтерски Центар Скопје бараволонтери (18–30 години) за учество на долгорочен ЕСК проект под наслов “Eastern Partnership Volunteering Program” во Романија. Место: Букурешт, Романија Период: јануари - јуни 2024 (5 месеци) За проектот: Секој месец, тимот на COSI ќе избере тема, согласно со календарот на ОН, поврзана со човековите права, солидарност, волонтерство, активно граѓанско учество, инклузија, меѓукултурно прифаќање,…

0 Comments

Повик за волонтери во Романија!

Волонтерски Центар Скопје бара волонтери (18-30 години) од Македонија за учество на тимски волонтерски проект „Spaces for All” во Романија. Место: Извоареле, Романија Датум: 20.08 - 30.09.2023 (40 дена) За проектот: “Spaces for All“ е тимски волонтерски проект кој има за цел да собере 12-15 волонтери од различни земји за да работат заедно на отворање нов простор за…

0 Comments

Повик за обука во Романија!

Волонтерски Центар Скопје бара учесници (+18 години од Македонија), кои што ќе сакаат да учествуваат во обука “Facilitation skills for inclusive educational activities” во Романија. Место: Касоаја/Арад, Романија Датум: 14.07 – 22.07.2023 За проектот: Oбуката се базира на програмата „World of Difference Train-the Trainer”, ќе ги обучува младинските лидери за полесно спроведувание на работилниците решавање на…

0 Comments

Повик за волонтери во Романија!

Волонтерски Центар Скопје бара волонтери (18–30 години) за учество на долгорочен ЕСК проект под наслов “Eastern Partnership Volunteering Program” во Романија. Место: Букурешт, Романија Период: јуни - јануари 2023 (7 месеци) За проектот: Секој месец, тимот на COSI ќе избере тема, согласно со календарот на ОН, поврзана со човековите права, солидарност, волонтерство, активно граѓанско учество, инклузија, меѓукултурно прифаќање,…

0 Comments

Повик за обука во Романија!

Волонтерски Центар Скопје бара учесници (+18 години од Македонија), кои што ќе сакаат да учествуваат во обука “Facilitation skills for inclusive educational activities” во Романија. Место: Касоаја/Арад, Романија Датум: 03.07 - 11.07.2023 За проектот: Обуката има за цел да го олесни социјалното вклучување на бегалците преку поддршка на нивниот процес на културна адаптација и намалување на…

0 Comments

Повик за волонтери во Романија!

Волонтерски Центар Скопје бара волонтери (18-30 години) од Македонија за учество на тимски волонтерски проект „Rural Youth Festival 2.0” во Романија. Место: Извоареле, Романија Датум: јули - август 2023 (6 недели) За проектот: „Rural Youth Festival 2.0“ е проект за тимско волонтирање, во кој 40 волонтери ќе се соберат да овозможат разновидни културни и образовни…

0 Comments

Повик за волонтери во Романија!

Волонтерски Центар Скопје бара волонтери (18-30 години) за учество на долгорочни ЕСК-проекти под наслов: "ACT for CHANGE II" и "EcoACT" во Романија. Повеќе за проектите: ACT for CHANGE II: Главната цел на проектот е да овозможи лични и професионални можности за 300 студенти во Крајова преку примена на развој на програмите на неформалното образование и работилници…

0 Comments

Форум-театарот како алатка против социјалната опресија

Во периодот од 01.02.2023 до 10.02.2023 година, како претставник на Волонтерски Центар Скопје, учествував на обуката "Let’s break the breaking news" во Сарата-Монтеору во Романија, каде што преку комбинација на различни методи од домените на неформалното образование, театарот на опресираните и критичката теорија, вкупно 34 младински работници од 16 држави имаа можност да се запознаат…

0 Comments

Повик за младинска размена во Романија!

Волонтерски Центар Скопје бара 4 учесници (18-25 години) и 1 лидер на групата (+18 години) од Македонија, кои што ќе сакаат да учествуваат на младинската размена „The ugly duckling and other short stories…revisited“ во Романија. Место: Сарата Монтеору – Бузау, Романија Датум: 21.03 - 31.03.2023 За проектот: Целта на проектот е да се промовира толеранцијата и…

0 Comments

Повик за обука во Романија!

Волонтерски Центар Скопје бара 2 учесници (+20 години) од Македонија, кои што ќе сакаат да учествуваат во обука “Let’s break the breaking news” во Романија. Место: Сарата-Монтеору и Бузау, Романија, Романија Датум: 01.02 - 10.02.2023 За проектот: Целта на проектот е да им обезбеди на младинските работници нови методи и алатки за развој на критичко…

0 Comments

Повик за обука во Романија!

Волонтерски Центар Скопје бара учесници (+18 години од Македонија), кои што ќе сакаат да учествуваат во обука “Facilitation skills for inclusive educational activities” во Романија. Место: Арад, Романија Датум: 25.01.2023 - 02.02.2023 За проектот: Обуката за проектот: „Facilitation skills for inclusive educational activities" е посветен на младински работници, обучувачи и фасилитатори кои се вклучени во активности за…

0 Comments

Повик за младинска размена во Романија!

Волонтерски Центар Скопје бара 4 учесници (17-25 години) и 1 лидер на групата (+18 години) од Македонија, кои што ќе сакаат да учествуваат на Младинската размена “Be media (elite)rate by debate” во Романија. Место: Вустени, Романија Датум: 21.10 – 31.10.2022 За проектот: Целта на проектот е да им обезбеди на младите од помалите заедници решенија за…

0 Comments

Повик за младинска размена во Романија!

Волонтерски Центар Скопје бара 4 учесници (17-25 години) и 1 лидер на групата (+18 години) од Македонија, кои што ќе сакаат да учествуваат во Младинската размена „INFOPRENEUR IN POSTPANDEMIC ERA“ во Романија. Место: Сарата Монтеору - Бузау, Романија Датум: 05.10 – 14.10.2022 Целта на проектот е да се зголеми претприемачкиот потенцијал на невработени млади лица…

0 Comments

Повик за обука во Романија!

Волонтерски Центар Скопје бара 2 учесници (18+ години) од Македонија, кои што ќе сакаат да учествуваат на обуката за проектот “Peers for Inclusion“ во Романија. Место: Арад, Романија Датум: 10.6-17.6.2022 За повеќе информации: ИНФО-ПАКЕТОТ Партнер на проектот: Ofensiva Tinerilor За проектот: За време на обуката, младинските работници ќе научат како да ги подобрат активностите што…

0 Comments

Повик за обука во Романијa!

Волонтерски Центар Скопје бара 2 учесници (20+ години) од Македонија, кои што ќе сакаат да учествуваат на обуката за проектот: „Matrisks“ во Бустени,  Романијa Место: Бустени, Романијa Датум: 7.6 – 16.6.2022 Целта на проектот е да се зајакнат капацитетите на младинските работници за да можат подобро да ги обучат и вклучат младите луѓе со помалку…

0 Comments

Повик за обука во Романија

Волонтерски Центар Скопје бара 2 учесници (+18 години) од Македонија за учество на обука за проектот: „ Virtual Tools For Real Mobilities “ во Бузау, Романија Место: Бузау, Романија Датум: 19.5 – 28.5.2022 !! Можни се и измени на датумите од проектот зависно од постоечката ситуација со COVID-19 "Virtual Tools For Real Mobilities" е обука што…

0 Comments

„Театарски Алатки За Драматични Ситуации“: обука во Романиа

Оваа година се навршија две години откако влеговме во нова реалност, нов свет исполнет со маски и тестови, свет на кој моравме да се приспособиме. Сепак, ова не спречи група од 34 луѓе да се соберат и да направат проект од „Еразмус+“ – програмата под името: „Театарски алатки за драматични ситуации“. Проектот се одржа од…

0 Comments

Повик за младинска размена во Романија!

Волонтерски Центар Скопје бара 4 учесници (16-29 години) и 1 лидер на групата (+18 години) од Македонија за учество на Младинската Размена „Soft drugs create hard problems“ во Романија. Место: Буштени, Романија Датум: 12.4 – 21.4.2022 !! Можни се и измени на датумите од проектот зависно од постоечката ситуација со COVID-19 "Soft drugs create hard…

0 Comments