Call for participants for TC “Resilience-Motivation-Values-Emotions” in Croatia

Бараме 5 Македонци кои сакаат да учествуваат заедно со луѓе од Грузија, Србија, Италија, Молдавија, Украина, Литванија и Хрватска на меѓународниот тренинг курс"RE-MO-VE - Отпорност-мотивација-вредности-емоции" во Липик, Хрватска. Место: Липик, Хрватска Датуми: 23.08. - 30.08.2019 За проектот: Областа на младинска работа може да биде стресна и исцрпувачка. Така, системот на стабилна (само-) поддршка е еден…

0 Comments