VOICES November 2021

Ноември е месец на благодарност, и иако е некако груб годинава, сепак е потсетник дека мораме да размислуваме, да бидеме свесни и благодарни за она што веќе сме го постигнале, притоа да поставуваме цели и да се стремиме повисоко и повисоко. Истото го направи и Томаш Собанија, 23-годишно момче, кој секој ден трча еквивалент на…

0 Comments