Повик за волонтер во Германија !

Волонтерски Центар Скопје бара 1 волонтер (18–30 години) од Македонија за учество во долгорочниот ЕСК–проект “Let's go Cologne” во Келн, Германија. Волонтерот треба да го зборува германскиот јазик на комуникациско ниво. Место: Келн, Германија Период: 1 септември 2022 – 1 септември 2023 !! Можни се евентуални промени на проектните датуми што ќе зависат од моментната ситуација со „Ковид-19” !! За…

0 Comments