You are currently viewing НОВОСТИ во ВЦС

НОВОСТИ во ВЦС

Дали сте во потрага по ЕВС?
ВЦС објавува повикот за отворен 5 – месечен ЕВС проект во Арад, Романија, која започнува на 7 јули. Проектот се фокусира на активности на отворено. За повеќе информации контактирајте со нас: vcs_contact@yahoo.com.

Сакате да се вклучите?
Проверете ги активностите на нашите ЕВС волонтери од Полска и Франција. Можете да учествувате во работилницата „Управување со времето“ (Среда, 4 јуни 17:00), француски конверзации (секој Четврток, 17:00) или да му се придружите на нашиот рагби тим.