You are currently viewing Обука НФО: Нека Младите учат

Обука НФО: Нека Младите учат

Тамта од Грузија, Мартин од Словачка, Агниешка од Полска – секој од нив беше дел од тренинг курсот “НФО: Нека Младите учат” организиран од страна на Волонтерски Центар Скопје од 01-10 Март 2014 година во Струга. Обуката бешефокусирана на справување со прашањето за неформалното образование, со што им овозможи на учесниците да дискутираат и да размислуваат за прашања како што се признавањето на неформалното образование, прилагодување на неформалните активности за потребите на млади луѓе со помалку можности или употреба на онлајн алатки во неформална средина. Ако сте љубопитни да дознаете повеќе за оваа обука погледнете ги видеата на кои се прикажани впечатоци од учесниците. … „Со поддршка од Програмата Млади во Акција од Европската Унија“