You are currently viewing Ајде да играме – Хоро Виндс почна

Ајде да играме – Хоро Виндс почна

Волонтерски Центар Скопје моментално е дел од краток ЕВС проект наречен „ Хоро Диндс„ кој го одржува Националниот општински центар „ Димитрар Динев 1937„. Додека траеше овој 2 месечен проект (Март и Април 2012) ЕВС волонтерите од Македонија, Полска и Италија беа директно инволвирани во Национален фестивал на народни танци кој беше одржан во Софија. Тие беа подршка за огранизација на фастивалот, но и задолжени за негова промоција и реализација. Исто така на 1 Април, Недела, двајца ЕВС волонтери од Македонија, Зоран и Александар беа дел од отварањето на фестивалот и играа Руски танци во Дом на културата во Софија со играорна придружена од домаќинот.