You are currently viewing ЕВС Во ВЦС:Доминик Даниел

ЕВС Во ВЦС:Доминик Даниел

Јас сум Доминик Даниел, Имам 19години и доаѓам од Фулда, Германија. Во Јули го завршив Средното училиште и почнав да размислувам за иднината. Ми беше јасно дека сакам да студирам. Но од моја гледна точка е важно да се пронајдеш себе по стрестното време и затоа одлучив да направам ЕВС во Македонија.
И сметам дека ова ке биде голем искуство за мене!