You are currently viewing Повик за обука во Македонија!

Повик за обука во Македонија!

Волонтерски Центар Скопје бара 5 учесници (18+ години) од Македонија, кои што ќе сакаат да учествуваат на обуката за проектот: “Diverse Youth Identities“ во Струга, Македонија.

Место: Струга, Македонија
Датум: 23 – 31.05.2022

Обуката за проектот: „Diverse Youth Identities” се фокусирана на работа со теми за сексуална ориентација, родова еднаквост и изразување, како и полови карактеристики во младинската работа.

 

За повеќе информации: ИНФО-ПАКЕТОТ

Партнер на проектот: LEAP Sports Scotland

 

Технички детали:

Проектот е финансиран од ЕРАСМУС +, така што сите патни трошоци (до 180 евра) ќе бидат надоместени според прописите на ЕРАСМУС +.  Храната и престојот ќе бидат обезбедени.  

Како да аплицирате?

  1. Испратете емаил на: vcs_contact@yahoo.com
  2. Наведете го името на проектот во предмет (на пр. Апликација за “Diverse Youth Identities“)
  3. Претставете се накратко и наведете за кој проект сте заинтересирани
  4. Закачете го вашето CV на англиски јазик
  5. Закачете го мотивационото писмо на англиски, со одговори барем на сл. прашања:
  • Кој сте вие?
  • На која возраст сте?
  • Зошто сакате да учествувате?
  • Како може да придонесете за проектот?

Краен рок за аплицирање: 19.05.2022 

 

Пријавените кандидати ќе бидат известени по истекот на крајниот рок кога ќе биде направен конечниот избор.