You are currently viewing Повик за Тренинг-Курс во Албанија и во Македонија!

Повик за Тренинг-Курс во Албанија и во Македонија!

Волонтерски Центар Скопје бара 8 младински работници и млади лидери (18 – 34 години) од Македонија, кои што ќе сакаат да учествуваат во Тренинг-Курс ”Get Empowered with Entrepreneurial minds, Knowledge and Strategies” во Корча, Албанија и Струга, Македонија.

Место: Корча, Албанија и Струга, Македонија
Датум: 28.06 – 02.07.21 во Корча и 12.07 – 16.07.21 во Струга
(Учеството на двете мобилност е задолжително)

!! Можни се и измени на датумите од проектот зависно од постоечката ситуација со COVID-19

За проектот:
Проектот „Young GEEKS“ е иновативен концепт дизајниран за зајакнување на младите преку зајакнување на нивните капацитети во почетни бизниси и зголемување на подготвеноста за прифаќање на одржлива соработка и размена на искуства.
Главната цел на проектот лежи во зајакнување на младинското претприемништво преку градење на капацитети на младински организации во областа на агротуризам, агробизнис, туризам и ИКТ, истовремено поддржувајќи ги младите за успешно реализирање на нивните претприемачки идеи. Фокусот на овој проект е да се развијат деловните планови на младинските лидери преку врсничко претприемништво и менторска програма што ќе ги обучува и ќе ги оспособи за „возење“ по деловната патека.

Корисниците на младите ќе:

 • Добијат длабоко знаење и експертиза преку обука за две стратешки претприемачки алатки: Програмата за стартување менторство (СМП) и Платното за деловен модел (БМЦ)
 • Добијат способност да развијат низа нови компетенции што ќе можат да ги применат во нивните деловни практики / операции и да ги искористат за понатамошен професионален развој
 • Добијат шанса за запознавање со состојбата во другите земји – учесници и развивање културна чувствителност во меѓународна мрежа
 • Добијат подлабоко знаење за програмата „Еразмус +“

 

За повеќе информации: Info Pack Young GEEKS

Формуларот за апликација: Application Form

Проверете ја и страницата на Фејсбук!

 

ехнички детали:

Проектот е финансиран од ЕРАЗМУС +.  Храната и престојот ќе бидат обезбедени. Превозот ќе биде организиран од ВЦС.

Како да аплицирате?

 1. Испратете емаил на: vcs_contact@yahoo.com
 2. Наведете го името на проектот во предмет (на пр. Апликација за “Young GEEKS“)
 3. Претставете се накратко и наведете за кој проект сте заинтересирани
 4. Закачете го вашето CV на англиски јазик
 5. Закачете го мотивационото писмо на англиски, со одговори барем на сл. прашања:
  • Кој сте вие?
  • На која возраст сте?
  • Зошто сакате да учествувате?
  • Како може да придонесете за проектот?
 6. Пополнете го формуларот за апликација и прикачете го на маилот.

Краен рок за аплицирање: 06.06.2021

Пријавените кандидати ќе бидат известени по истекот на крајниот рок кога ќе биде направен конечниот избор.