You are currently viewing TC “Mentorevolution”, 14-25 February 2012, Moroeni, Romania

TC “Mentorevolution”, 14-25 February 2012, Moroeni, Romania

Волонтерски Центар Скопје беше партнер на меѓународен тренинг курс на локација во близин ана Букурешт, Романија. Тројца претставници на ВЦС присуствуваа на тренинг курсот, на кој главна тема претставуваше “Како подобро да се разбере значењето на позицијата на Ментор и како да се обучат подобри ментори, за потребите на организациите”. Повеќе од 30 млади луѓе, од Романија, Македонија, Израел, Грција, Турција, Грузија, Полска и останати земји, поминаа 10 дена заедно во прекрасните Романски планини и се занимаваа со темата “Менторство”, и заминаа дома со повеќе знаења и разбирање за целокупната ЕВС програма. Меѓусебното дружење на учесниците од Македонија и Грција на овој тренинг курс, уште еднаш покажа дека кај младите луѓе преовладува чувството на разбирање и прифаќање, и дека воопшто не се тангирани од наметнатите политички и меѓудржавни спорови.