Тренинг-курс во Сараево: Поврзани преку волонтерството

Ја имав можноста како претставник на Волонтерски Центар Скопје да учествувам на тренинг-курсот насловен „Волонтерството ги поврзува заедниците - Volunteering connecting communities 2.0” од 24 до 31 мај годинава во Сараево, Босна и Херцеговина. Проектот е организиран од страна на Udruzenje “Mladi volonteri” и вклучува 500 младински работници, 5 организации, 15 училишта и повеќе од…

0 Comments