“TWOST”: Проект против стереотипи и дискриминација

Волонтерски Центар Скопје е дел од проектот: Обука без стереотипи (TWOST), финансиран од италијанската Национална агенција „Ерасмус+“ во рамките на КА2 програмата на Европската комисија. Станува збор за проект што се одвива од септември 2019 година до февруари 2021 и има за цел да спречи родова дискриминација меѓу младите. Проектот се однесува на меѓусекторска соработка,…

0 Comments