Call for volunteers in Romania!

Волонтерски Центар Скопје е во потрага за волонтери од Македонија што ќе учествуваат на ЕСК проектот “ARTclusion” во Тргу Жиу, Горж, Романија. Место: Тргу Жиу, Горж, Романија Датум: 1.09.2020 to 31.08.2021 !! Можни се и измени на датумите од проектот зависно од постоечката ситуација со COVID-19 Целта на овој проект е да се поддржи социјалното…

0 Comments