8 дена во Љубојно со „No H8 Speech“

Беше јуни, почеток на летото во Македонија, кога повеќе од 30 учесници од Хрватска, Данска, Португалија, Словенија и земјата-домаќин, се собраа за да се борат против еден од најактуелните и најприсутни проблеми во нашето секојдневие – говорот на омраза. Во периодот од 11.06 до 20.06 годинава, живописното село Љубојно крај Преспанското Езеро беше главната сцена…

0 Comments