Inception of Media4Inclusion

Помеѓу 17ти и 19ти јануари се оддржа состанок за подготовка за проектот ""Media: Key Tool of Social Media"-Медиуми: клучна алатка за социјални медиуми". Проектот е фокусиран на социјалните медиуми и неговата моќ, како може да влијае врз младите луѓе и како може да се користи за вклучување на луѓе од чувствителни и маргинилизирни групи и…

0 Comments