„Human Diversity!“ брошурата на добри практики

„Human Diversity!“ брошурата на добри практики служи како водич за прифаќање и активно застапување на различностите во заедниците. Од учесниците на Еразмус+ обуката „Human Diversity!“, беа собрани вредни сознанија, кои на проектот дискутираа за потребите на младите луѓе, значајни општествени активности, стратегии за промовирање на различноста, инспирација на другите и акции за промовирање на различностите…

0 Comments

Creative Writing as a tool for Community Change

With the training course ‘Creative Writing as Tool for Community Change’, we aim to increase competencies of youth workers and educators to explore ways of using creative writing as tool of addressing community issues and challenges and moreover as a tool giving an opportunity to the members of the community to express their concerns, ideas…

0 Comments