Повик за волонтер

Волонтерски Центар Скопје е во потрага по волонтери од Македонија за учество на ЕСК проектот “SOLID A.I.R” во Букурешт, Романија. Место: Букурешт, Романија Датум: 01.09.2020 – 30.04.2021 !!! Можни се и измени на датумите од проектот зависно од постоечката ситуација со COVID-19 “SOLID A.I.R” цели на волонтерите: Да се оспособат за ангажман во општествени цели…

0 Comments