Отворени ЕВС проекти

Проект: Summer camp: Let’s experience intercultural camp!
Локација: Литванија
Датуми: 15 август 2014 – 01 септември 2014 (17 денови)
Краен рок за аплицирање: 25 јули 2014
За повеќе информации испратете мејл на: emir.slezovikj@gmail.com

Проект: SchülerInnenzentrum
Локација: Австрија
Почетен датум: 1 октомври 2014 (9 месеци)
Краен рок за аплицирање: 4 агуст 2014
За повеќе информации: http://www.h2-schuelerzentrum.at/

Проект: Nevalstybinis vaikų darželis „Nendrė“
Локација: Литванија
Почетен датум: 1 септември (12 месеци)
Краен рок за аплицирање: 4 август 2014
За повеќе информации: http://europa.eu/youth/vp/vol_organisation/46000422084_en

Проект: http://www.inexsda.cz/en/European-Voluntary-Service
Локација: Чешка Република
Почетен датум: февруари/март 2015 (12 месеци)
Краен рок за аплицирање: 5 септември 2014
За повеќе информации испратете мејл на: vcs_contact@yahoo.com