You are currently viewing CALL FOR VOLUNTEERS FOR ESC-PROJECT IN SOFIA/BULGARIA

CALL FOR VOLUNTEERS FOR ESC-PROJECT IN SOFIA/BULGARIA

Проектот „Volunteering for Youth Empowerment“ побарува 2 волонтера за Солидарен Корпус кои:

☑ се на возраст од 18-30 години

☑ се од Македонија

☑ зборуваат добро англиски јазик

☑ имаат искуство во НВО секторот, младинска работа, неформално образование, теми за сексуално и репродуктивно здравје, човекови права, полова еднаквост

☑ се спремни да работат и да го делат просторот за живеење со други луѓе од различни култури

 

Период: 6 месеци

едно слободно место од Август 2019 година до Јануари 2020 година

едно слободно место од Февруари до Јули 2020 година

Место: Софија/Бугарија

Проектот е финансиран од Еразмус+ (Европски Солидарен Корпус) и сите патни троѓоци ќе бидат надоместени

На волонтерите ќе се обезбедат билети за јавниот транспорт во Софија.

Сместување, џепарлак (210 евра) и здравствено осигурување ќе бидат обезбедени за времетраењето на проектот. За проектот ќе се добие сертификат YOUTHPASS.

Основни информации за проектот:

Основната цел на проектот е да се подигне свесноста на адолесцентите и младите луѓе за работи поврзани со сексулното и репродуктивно здравје и права (вклучувајќи ХИВ/АИДС, пол, планирање на фамилија, сексуално-преносливи инфекции и сл.) и да ги зајакнат младите луѓе, да ги охрабрат да зборуваат занивните потреби и заштита на правата вклучувајќи го и правото за точни информации и соодветни услуги на ова поле.

+++За повеќе информации и детаљи видете го ЕСЦ Инфопак Volunteering for Youth Empowerment!+++

Како да се пријавите?: испратете CV и мотивациско писмо (на англиски јазик) на:

vcs_contact@yahoo.com