You are currently viewing Повик за обука во Франција!

Повик за обука во Франција!

Волонтерски Центар Скопје бара 4 учесници (18+ години) од Македонија за учество на обуката за проектот: „Tools TOOLS – Tools to Open Our Leaders’ Skills” во Варењ, Франција

Место: Варењ, Франција
Датум: 19.4 – 28.4.2022

!! Можни се и измени на датумите од проектот зависно од постоечката ситуација со COVID-19

Преку оваа обука на учесниците ќе им бидат дадени алатки за развивање на младинското граѓанство и чувството за припадност кон европската заедница. Обуката вклучува работилници фокусирани на организација и управување на група со технички модули, вклучувајќи групна динамика; управување со конфликти; интеркултуралност ; неформално образование; одржлив развој; свесност за наследството; техники на градба на камен; управување со материјали; работа во групно управување за време на работниот камп.

За повеќе информации: ИНФО-ПАКЕТОТ
Партнер на проектот: Concordia

Технички детали:
Проектот е финансиран од ЕРАСМУС +, така што сите патни трошоци (до 275 евра) ќе бидат надоместени според прописите на ЕРАСМУС +.  Храната и престојот ќе бидат обезбедени.

Како да аплицирате?

 1. Испратете емаил на: vcs_contact@yahoo.com
 2. Наведете го името на проектот во предмет (на пр. Апликација за “Tools TOOLS – Tools to Open Our Leaders’ Skills“)
 3. Претставете се накратко и наведете за кој проект сте заинтересирани
 4. Закачете го вашето CV на англиски јазик
 5. Закачете го мотивационото писмо на англиски, со одговори барем на сл. прашања:
  • Кој сте вие?
  • На која возраст сте?
  • Зошто сакате да учествувате?
  • Како може да придонесете за проектот?

Краен рок за аплицирање: 17.03.2022

Пријавените кандидати ќе бидат известени по истекот на крајниот рок кога ќе биде направен конечниот избор.