You are currently viewing Call for participants for Youth Exchange in Romania!

Call for participants for Youth Exchange in Romania!

Волонтерски Центар Скопје бара 5 македонци кои сакаат да учествуваат заедно со млади луѓе од
Бугарија, Грција, Италија, Латвија, Шпанија, Полска, Романија во младинската размена „Земјата
која ја сакам“ во Сарата Монтеору, Бузау, Романија (Sarata Monteoru, Buzau, Romania).

Датум:
19 Март – 28 Март 2020

Место:
Монтеору и Бузау, Романија

За проектот:
Контекстот на проектот се добива од важни акциски линии за да се спречи загадувањето на
почвата што ги адресира потребите идентификувани во прелиминарната фаза. Недостатокот на
одржливост на околината поради неодговорното конзумирање од страна на младите кое ја
загадува почвата со опасни супстанции, деградација на почвата поради необична употреба во
рекреациски активности која донесува до исчезнување на шумите и зелените површини или
уништување на плодна земја за земјоделство. Намалувањето на квалитетот на животот поради
болести од конзумирање на храна растена во / на загадена почва богата со хемиски остатоци и
штетно ѓубре.
Цел на овој проект е да се зголеми свеста кај младите за решенијата за создавање одржливост на
околината и поздрав живот со спречување на загадувањето на почвата, со грижа за природата,
одговорна конзумација, подобро рециклирање и раководење со ѓубрето.

 

Учествувачите:
– треба да бидат член / волонтер во партнерска асоцијација или членство во испраќачката
заедница
– да имаат помеѓу 17-25 години (еден човек од една држава може да има повеќе од 25 години, но
до 29 години), + еден лидер на групата без старосна граница
– невработените кандидати се добредојдени
– добро познавање на англиски
– тематска мотивација и интерес за личен развој и развивање на социо-цивилните компетенции,
став на почит, толеранција и кохабитација без омраза во силна интеркултурална средина
– мора да ги прифаќаат сите култури и да бидат толерантни
– влог од 5 евра од секој учествувач

Проектот е финансиран од Erasmus+, така што сите патни трошоци ќе бидат вратени според
регулациите на Erasmus+ (275 евра за Македонија). Ќе бидат обезбедени храна и сместување.

За повеќе детали погледнете го пакетот информации и распоредот!
И испратете мотивациско писмо во кое ќе одговорите на следниве прашања:
Кој сте? Колку години имате? Зошто сакате да учествувате? На кој начин сакате да придонесете
кон проектот?
… и CV (curiculum vitae) (на англиски) на: vcs_contact@yahoo.com

!!! Краен рок за аплицирање: 03.02.2020 !!!