You are currently viewing Call for Participants for TC “R.R.R. – Raising Radio Reaction” in Bulgaria

Call for Participants for TC “R.R.R. – Raising Radio Reaction” in Bulgaria

Бараме 3 македонски учесници кои сакаат да учествуваат заедно со луѓе од Бугарија, Литванија, Шпанија, Италија, Луксембург, Полска и Словачка на меѓународниот тренинг курс “R.R.R. – Raising Radio Reaction” во Ловеч, Бугарија.

Место:

Ловеч, Бугарија

Датуми:

29.08. – 07.09.2019

За проектот:

Проектот има за цел да им обезбеди на учесниците вештини потребни за да можат да воспостават и да управуваат со свои сопствени мрежни радио канали користејќи ги методите на неформално образование. Организациите и нивните младински работници ќе бидат обучени  како да им помогнат на младите луѓе да создадат сопствен  бизнис, кој не е посредуван од “светот на возрасните”, туку апсолутно без редакциски линии, специјални интереси и други наметнувања, добивање способни да влијаат на општеството.

Учесниците мора да бидат …

– над 18 год.

– младински работници (или некако поврзани со младинска работа)

– жители на Македонија

– добро да говорат англиски

– не мора да бидат студенти

 

ТК е финансирана од ЕРАЗМУС +. Сместување и храна ќе бидат обезбедени. Патните трошоци се покриваат до 180,- евра (за Македонија).

 

+++ За повеќе детали, проверете го Инфо пакетот +++

Пријавете сега: испратете мотивациско писмо одговарање на следниве прашања: Кој си ти? Колку години имаш? Зошто сакаш да учествуваш? Како сакаш да придонесете во проектот?

…и биографија (на англиски јазик!) На: vcs_contact@yahoo.com

!!! Краен рок за аплицирање: 28.07.2019 !!!