You are currently viewing Повик за менторска работилница!

Повик за менторска работилница!

Дали сте друштвена, дружељубива личност, можеби барате нови предизвици и пријателства? Во ВЦС сме домаќини на неколку меѓународни волонтери од Европа, кои се дел од програмата на „Европскиот корпус за солидарност“. Вообичаено, тие за првпат доаѓаат во Македонија и бидејќи културната промена може да биде малку збунувачка – им обезбедуваме ментор кој ќе го поддржи нивното патување.

Што е Ментор?

„Како прв пријател“ – менторот му дава постојана лична поддршка на волонтерот за време на неговото волонтирање во Македонија, кога станува збор за социјалните, емоционалните и културните разлики. Улогата на менторот е да:

 • Дајте му можност на волонтерот да се интегрира во локалната заедница, да запознае други млади луѓе и да се дружи
 • Поддржете го волонтерот да спроведе саморефлексија за резултатите од учењето на волонтерскиот проект
 • Обезбедете поддршка на лично ниво за целото времетраење на волонтирањето
 • Охрабрете контакт со други волонтери и локални жители секогаш кога е можно
 • Олеснување во конфликтна ситуација, комуникацијата помеѓу волонтерот и локалната средина или работното место на волонтерите

Да се ​​стане ментор бара посветеност, мотивација, енергија. Секој може да стане ментор, но важно е да се внимава на следните аспекти:

Знаење
– Добро познавање на средината на организацијата-домаќин и на локалната заедница
– Познавање на управната постапка која се однесува на странско лице во земјата (како виза, здравствен систем и сл.)

Cтав
– Добар слушател
– Отворен ум, подготвен да се справи со различностите
– Сигурен и флексибилен за прилагодување според потребите на волонтерот
– Мотивирани и заинтересирани за поддршка на учењето на млад човек

Пријавете се!

Ќе ги обучиме сите ментори со потребните методи да ги разберат нивните одговорности и да бидат подготвени да менторираат волонтер. Аплицирајте следејќи ги овие чекори:

 1. Испратете е-пошта на vcs_contact@yahoo.com
 2. Напишете „Менторство во ВЦС“ во темата
 3. Претставете се накратко
 4. Прикачете го вашето CV на англиски јазик
 5. Прикачете мотивационо писмо на англиски јазик, одговарајќи барем на следните прашања
  • Кој си ти?
  • Колку години имаш?
  • Зошто сакаш да бидеш ментор?
  • Дали имаш претходно искуство при слична улога?

Краен рок за аплицирање: 6.4.2022