You are currently viewing Call for ESC “Schuman Solidarity Crew” in Poland

Call for ESC “Schuman Solidarity Crew” in Poland

Волонтерски Центар Скопје е во потрага по волонтери од Македонија да земе учество на ЕСК проектот ”Schuman Solidarity Crew“ во Полска.

Место: Варшава или Војковице, Полска.
Датум: Октомври 2020 година – јули 2021 година

!! Можни се и измени на датумите од проектот зависно од постоечката ситуација со COVID-19

Проектот е за активности од областа на неформалното образование поврзани со деца со посебни потреби, млади, работилници на различни теми и локални активности.

За повеќе информации: Infopack

Технички детали:
Проектот е финансиран од ЕРАСМУС +, така што сите патни трошоци (до 275 евра) ќе бидат надоместени според прописите на ЕРАСМУС +. Сместување, осигурување, месечен џепарлук и храната се обезбедени.


Апликација:
Испрати мотивационо писмо одговарајќи на следниве прашања:
Кој си ти? Колку години имаш? Зошто сакаш да учествуваш? Како ќе допринесеш за проектот? … И испратете CV (на англиски јазик) на vcs_contact@yahoo.com


Краен рок за аплицирање: 3.8.2020