Повик за младинска размена во Полска!

Повик за младинска размена во Полска!

Волонтерски Центар Скопје бара 4 млади учесници (18 – 30 години) и 1 младински лидер (18+) од Македонија кои сакаат да учествуваат на младинска размена “Camera Eye: First step to save animals”.

Место: Nowy Gierałtów, Полска
Датум: 27.08. – 04.09.2021

!! Можни се измени во однос на датумот на одржување на проектот зависно од актуелната COVID-19 ситуација !!

Повеќе за проектот:

Проектот е наменет за млади луѓе кои се грижат за животните, сакаат активно да го подобрат својот статус и, во исто време, чија страст е да создаваат кратки филмови што водат важни граѓански вредности. Главната цел на овој настан е да ги прикаже најголемите проблеми со нехуманиот третман кон животните во некои земји и да ги научи младите свесно и одговорно користење на масовните медиуми како општествени вредности.

Проектот ќе се состои од 25 учесници – пет лица од секоја земја. Секоја група ќе има водач, личност со искуство во учество во проекти, уредник, чиј главен интерес е пост-продукција, актер, чија цел е синхронизација, спроведување интервјуа или настап пред камера, сценарист, кој ќе подготви план и сценарио за неговата група, и режисер, чиј главен интерес е да работи со камера.

За повеќе информации:  INFOPACK

Партнер на проектот: MODE Move & Development Foundation (Полска)

Технички детали:
Проектот е финансиран од Еразсмус+, значи сите патни трошоци (до 275 евра) ќе бидат покриени согласно со Еразмус+ регулативите. Сместувањето и храната се обезбедени.

Како да се пријавите:

1. Испратете емаил на: vcs_contact@yahoo.com
2. Наведете го името на проектот во Предмет (пр. Апликација за “Camera Eye: First step to save animals“)
3. Претставете се накратко и истакнете за кој проект сте заинтересирани
4. Закачете го вашето CV на англиски
5. Закачете го вашето Мотивациско писмо на англиски со одговор на следните прашања:

    • Кој сте вие?
    • На која возраст сте?
    • Зошто сакате да учествувате?
    • На кој начин ќе допринесете за проектот?

Краен рок за пријавување: 19/08/2021

Пријавените кандидати ќе бидат известени по истекот на крајниот рок кога ќе биде направен конечниот избор.