You are currently viewing Повик за волонтер во Шпанија!

Повик за волонтер во Шпанија!

Волонтерски Центар Скопје бара волонтер (18-30 години) за учество на долгорочен ЕСК проект под наслов: “Through your eyes 2023” во Шпанија.

Место: Сабадел, Шпанија
Датум: јануари 2023 – јануари 2024 (12 месеци)

Повеќе за проектот:

Волонтерите ќе бидат одговорни за различни задачи поврзани со активности за млади луѓе и деца со помалку можности:

-развивање креативни и иновативни активности поврзани со земјоделството и слободното време во рурална куќа,
-поддршка на социјални едукатори и помагање на децата и младите со домашни задачи, игриви активности, работилници за развој на социјални и лични вештини,
-развивање професионални и маршрути за вработување
-поддршка на одделот за комуникација и поддршка на младите луѓе посветени на собирање старо железо во Сабадел.

Повеќе информации: Тука

Организација-домаќин: Fundació EVEHO

Технички детали:
Проектот е финансиран од „Еразмус+“, така што сите патни трошоци (до 275 €) ќе бидат покриени во согласност со прописите на програмата. Сместувањето и храната, како и часовите по јазик се обезбедени.

Како да аплицирате?

  1. Пополнете го формуларот за апликација на англиски јазик —> Формулар за апликација
  2. Закачете го вашето CV на англиски јазик во формуларот за апликацијата.

Краен рок за аплицирање: 15.12.2022

Пријавените кандидати ќе бидат известени по истекот на крајниот рок кога ќе биде направен конечниот избор.