You are currently viewing Повик за обука во Шпанија!

Повик за обука во Шпанија!

Волонтерски Центар Скопје бара 2 учесници (+18 години од Македонија), кои што ќе сакаат да учествуваат на обука “MEGA (Make Erasmus Great Again” во Шпанија.

Место: Наваредонда де Гредос, Шпанија
Датум: 29.03 – 5.04.2023

За проектот:
МЕГА“ се стреми да го зголеми знаењето на младинските работници за посредување, разрешување конфликти и човечка различност, така што тие можат ефикасно да ги решат инцидентите што може да се појават во која било активност што ја започнуваат субјектите-учеснички.

За повеќе информации: Инфо-пакетот

Партнер на проектот: Brisa Intercultural

Технички детали:
Проектот е финансиран од Еразмус+, така што сите патни трошоци (до 330 евра) ќе бидат надоместени според прописите на Еразмус+. Храната и престојот ќе бидат обезбедени.

Како да аплицирате?

  1. Пополнете го формуларот за апликација на англиски јазик —> Формулар за апликација
  2. Закачете го вашето CV на англиски јазик во формуларот за апликацијата.

Краен рок за аплицирање: 22.01.2023

Пријавените кандидати ќе бидат известени по истекот на крајниот рок кога ќе биде направен конечниот избор.