You are currently viewing 2 volunteering projects in Finland!

2 volunteering projects in Finland!

Приклучете се на тимот на ESC, Волонтерски тим во Финска!

ESC волонтерскиот тим им дава можност на младите луѓе да искусат што значи да се биде волонтер и да работат на задачи каде што можат да придонесат за општеството. Ако сте спремни за работа, запознавање на млади луѓе од Европа и желни да им помогнете на локалните заедници во Финска, тогаш Волонтерскиот тим е за Вас!

Овие волонтерски активности се отворени за сите кои се на возраст од 18-30 години и се државјани на Европа. На учесниците ќе им бидат покриени трошоците за патничко осигурување и пат. Тие исто така ќе имаат сместување и храна обезбедена од организацијата која ги организира волонтерските можности.

Allianssi младинските размени бараат волонтери кои ќе се приклучат на два волонтерски проекти во Финска. Можете да пронајдете повеќе информации за проектите и за апликацијата на следниот линк, here!

Испратете ваша крака биографија и мотивационо писмо на англиски јазик на hakemukset@alli.fi и vcs_contact@yahoo.com