You are currently viewing ПОВИК ЗА ТИМ ЛИДЕР НА МЛАДИНСКА РАЗМЕНА ВО РОМАНИЈА! ПОБРЗАЈ!

ПОВИК ЗА ТИМ ЛИДЕР НА МЛАДИНСКА РАЗМЕНА ВО РОМАНИЈА! ПОБРЗАЈ!

Септевмри со себе носи нови почетоци и пред се нови можности за учење и надоградување. Во Македонија познат како месецот на новата учебна година, ве повикува на ново неформално образование.

Волонтерски Центар Скопје објавува повик за тим лидер на возраст од 18 до 30 години на младинска размена во Крајова, од 1 до 14-ти септември 2018 година.

Краток опис на проектот:

Short presentation of the project
The purpose of the project is to familiarize the participants with the idea of
active citizenship, through non formal methods and experimental leaning. The
project will also contribute to the consolidation of the international cooperation,
developed together with each of the partners involved in the project, as well as
with the local stakeholders.
Topics: combating discrimination and promoting diversity/friendship;
Objectives:
Developing a frame for reflexion and debates concerning responsible
practices in the society in area such as: combating discrimination and
promoting diversity/friendship;
Creating a commun conscience of the society, sharing opinions and building
a friendly/inclusive environment;
Exploring the connections between the cultures involved in the project and
the theme of the project;
Familiarization with the key concepts of Erasmus+ program
Вашиот интерес да бидете тим лидер на македонската група на младинската размена во Крајова, Романија, пројавете го на vcs_contact@yahoo.com, со испраќање на кратка биографија и мотивационо писмо најдоцна до 30.09.2018 година до 16:00 часот.
Подетални информации за проектот ќе најдете на следниот линк: Connecting cultures and building friendship Info pack.pptx
Време е да бидеш водич на младите учесници на размената во Романија!