You are currently viewing (Македонски) Официјално! Отворен повик за учесници за младинска размена во Романија

(Македонски) Официјално! Отворен повик за учесници за младинска размена во Романија

Буштени, едно од најживописните места во Романија. И во случајот имате можност да го видите и да научите нешто ново.

Волонтерски Центар Скопје објавува повик за четири учесници на возраст од 18 до 25 години и еден лидер со над 18 години на младинска размена која ќе се одржи од 24ти октомври до 1ти ноември во Буштени, Романија.

Краток опис на проектот:

´Dark side of consumism´ is a youth exchange that will take place in Busteni, Romania .The exchange gathers 34 youngsters, 8 group leaders from Bulgaria,Italy,Greece,Macedonia,Latvia,Poland,Spain and Romania and includes 16 youngsters with fewer opportunities ( 2 /partner). The context of the project is linked with the negative impact and negative effects on health and environment

The aim of the project is to increase young people’s awareness of the negative effects of uncontrolled and irresponsible consumption on the quality of life and the sustainability of the environment
objectives:
1. increasing the responsibility of 42 participants from 8 European countries for 7 days to reduce uncontrolled consumption of products, resources and services and limiting harmful effects on healthy life
2.promovation of recycling and over-recycling of reusable materials and their valorisation through educational and entrepreneurial activities for 7 days by 42 participants from 8 associations from 8 countries to limit the pollution of the environment
3.Integration of the creativity of 34 young people and 8 leaders from 8 countries for 7 days and the development of non-formal education methods and tools for the promotion of responsible consumer attitude
4.Extending European cooperation between eight associations from 8 countries through new Erasmus + actions and projects by December 31, 2020 to address common needs related to irresponsible consumption effects on healthy lifestyle and environmental sustainability.

Повеќе информации може да најдете на следниот линк: INFO PACK DARK SIDE

Доколу сте заинтересирани да бидете дел од овој проект кој е дел од Еразмус + програмата и на кој ќе ви бидат покриени трошоците за пат и сместување,  испратете ваша кратка биографија и мотивационо писмо на vcs_contact@yahoo.com најдоцна до 8ми октомври 2018 до 16.00 часот.

Погледнете го светот со други очи и ги очекуваме вашите пријави.

Волонтерски Центар Скопје