повик за треник курс во Пловдив Бугарија!

повик за треник курс во Пловдив Бугарија!

Бараме 3 учесници од Македонија за курсот за обука

“Обука за меки вештини за млади NEETs”!

 

Кога: 9.8-19.8.2019

Каде: Пловдив, Бугарија. Проектот ќе се одржи во хотелот Пулдин КООП.

Домаќин: Здружение на млади на Бугарија

 

Идејата на проектот се разви од анализата на потребите на 150 млади луѓе со кои работат нашите младински работници, кои одговориле на квиз применет во 10 партнерски НВО во декември 2018 година; нивните потреби се поврзани со невработеноста и развојот на лично и професионално ниво за да се вклопат во пазарот на труд; нивните одговори соодветствуваа со општата статистика за потребите на младите луѓе: според најновите бројки на Еуростат, економската криза ги погоди младите повеќе од другите возрасни групи: 5,5 милиони млади луѓе сé уште се невработени во ЕУ, стапката на невработеност на младите во ЕУ-27 е околу двојно повисока од стапката на вкупното население (крајот на 2008 година) и драматично се зголеми во текот на последните четири години, на крајот на 2012 година стапката на невработеност на младите изнесуваше 2,6 пати повеќе од вкупната стапка, додека вкупниот број на младите кои не се на работа, образование или обука, во моментов се околу 14 милиони во ЕУ.

 

Решението на сите 10 партнери постигнато е програма за неформално образование наменета за младински работници со цел да развие вештини за олеснување и размножување, така што ќе ги обучи младите луѓе во нивните заедници за 4-те главни категории на вештини и способности потребни на пазарот на трудот според сечилата (2012): Лични (доверба и самодоверба) Интерперсонални (социјални и комуникациски вештини, тимска работа, ассертивност) Самоуправување вештини (сигурност) Компетенции во иницијативата и планирање на испорака, решавање на проблеми, приоретизирање).

 

Барања за учесниците:

Секој национален тим ќе се состои од 3 учесници, 1 од нив ќе

да биде младински работник со помалку можности, да стапи во една од категориите во неповолна положба на Еразмус, но сепак да има минимум 1 година искуство како инструктор / обучувач / олеснувач / аниматор на загрозените млади.

 

– Минимум 3 години искуство во младинска работа / олеснување / обука

– Над 18 години

– Искуство во работењето со обесправените групи

– Член, соработник или волонтер во НВО што испраќа

– Нивото на англиски јазик ќе биде течно

 

Храна и сместување:

– Буџетска распределба на буџет по лице е 180 €

– Комплетно опремени соби со приватни бањи ќе се сместат 3 лица во согласност со рамнотежата меѓу половите

– Појадок, ручек и вечера ќе се служи во хотелот

– Трошоци за активности, храна и сместување се покриени

 

Рок за пријавување: 14.7.2019

За да аплицирате испратете кратко мотивационо писмо кое содржи одговори на следниве прашања на vcs_contact@yahoo.com:

–  колку години имаш?

–  кој си ти?

– зошто сакаш да учествуваш?

– Како можете да придонесете за проектот?