Почитувани,

Ви објавуваме повик за волонтери на долгорчни проекти  во Полска и Шпанија кои се дел од Еразмус + програмата за млади именувана како Европски Волонтерски Сервис(EVS) , во прилог можете да ги најдете потребните информации:

  1. Едно слободно место за волонтер од Македонија на возраст од 18 до 30години, на проект со наслов ” Youth 4 You – CRUZ ROJA.”-во Сиудад Реал, Шпанија,во време траење од 12 месеци, со почеток од 1ви Октомври 2018год.

Доколку сакате да бидете дел од овој прокет на следниот линк можете да најдете  детални информации за самиот проект и формулар за аплицирање: http://www.consejoven.org/acogida/

Краен рок за аплицирање на овој проект е 18 Април 2018 год.

  2. Две слободни места за волонтери на одобрени проекти во Полска на возраст од 18 до 30години, во времетраење од 9 и 12 месеци, започнувајќи од Октомври 2018година .

Повеќе информации за проектите во Полска и начинот на аплицирање можете да најдете на следниот линк: http://erasmus.schuman.pl/en/erasmus-schuman-vacancies/4498-call-for-volunteers-2018-2019

Краен рок за аплицирање е 13 Мај 2018година.

Со Почит

Тимот на ВЦС