You are currently viewing YiA in Practice: Learning through Generations

YiA in Practice: Learning through Generations

Сабота, 17 Март 2012 во ЕУ инфо центарот, Волонтерски Центар Скопје органзираше интерактивна презентација за Млади во Акција прогамата каде што, оние кои беа присутни имаа можности да се запознаат со различните активности на оваа програма како на пример, ЕВС, тренинг курс или пак младинска размена. Овој настан беше можност и за ЕВС волонтерите да го споделат своето искуство околу ЕВС и да ги споделат нивните импресии. Доколу некој е заинтересиран повеќе за ЕВС или пак за други можности кои ги нуди Млади во Акција програмата може слободно да се обрати на vcs_contact@yahoo.com.