You are currently viewing ВЦС календар за 2021 година

ВЦС календар за 2021 година

Сеуште не е доцна да си добиете календар за 2021 година со инспиративни моменти од ВЦС! За секој месец имаме тема е која одредена според еден од поважните денови во месецот, исполнет е со фотографии од нашето 15-годишно патување. Погледнете го календарот овде и слободно преземете го, отпечатите го вашиот примерок.

ВЦС ѕиден календар –2021 година

Преземете го овде

ВЦС планер календар-2021 година

Преземете го овде