You are currently viewing “TYCTEP 2014” на Исланд

“TYCTEP 2014” на Исланд

Во јуни 2014 година Елена, Маја, Стефан и Васко го претставуваа Волонтерски Центар Скопје учествувајќи на обука “TYCTEP 2014” поддржана од Националната агенција на Исланд на која присуствуваа претставници од 11 земји на платформата за неформално образование … Доколку сакате да стекнете меѓународно искуство, да ги развиете своите способности и многу повеќе … следете не.