VOICES January 2021

Се чини дека 2020 година беше ера без крај, но, исто така, се чини како да сме ги затвориле очите во март, а сега е веќе 2021 година. Сепак, сега не е време да го гледаме лошото, туку доброто. „Нова година, нов(а) јас“, нели? Интересно е колку луѓето се возбудени да слават уште еден круг…

0 Comments

Real information or flashy titles?  

Волонтерски Центар Скопје продолжува со активностите поврзани со  проектот: „Towards Effective Humanitarian Volunteering" - TEHV. На 20 октомври се одржа онлајн тренинг што се однесуваше на улогата на медиумите, етиката и комуникациските критериуми, вештини што се повеќе од потребни во денешното општество. Преку теориска обука со посебен акцент на EUAV-комуникациските цели, како и преку практичните…

0 Comments