Новости во ВЦС

Волонтерски Центар Скопје во моментов е домаќин на 3 краткорочни ЕВС волонтери од Велика Британија – Марта, Дејвид и Пол и подготвува 4 краткорочни ЕВС волонтери од Македонија – Моника, Васко, Елена и Мартина за нивниот краткорочен ЕВС проект во Велика Британија кој ќе започне во средината на април, а ќе заврши во јуни 2012 година.

Прегледот на реализираните и започнати активности од страна на Волонтерскиот Центар Скопје во 2011 година на локално и на меѓународно ниво беше конечно објавен. Проверете.

Секој кој е заинтересиран да биде локален волонтер во младинксиот центар Надеж” и да учествуваат во социјална работа и активности со деца слободно контактирајте со Клара Илиева klara.ilieva@csinadez.mk .