You are currently viewing Графити за децата од Дневниот центар за деца од улица во Шуто Оризари

Графити за децата од Дневниот центар за деца од улица во Шуто Оризари

Дневниот центар за деца од улица во Шуто Оризари доби нов лик благодарение на Максим, ЕВС волонтер од Франција на кој му останаа само уште неколку дена како волонтер во Волонтерски Центар Скопје. Сакаме да му се заблагодариме на Максим за неговата одлична работа за време на ЕВС проектот и му посакуваме добар нов почеток.