You are currently viewing Сонувај, Посакај, Оствари!

Сонувај, Посакај, Оствари!

Валдрим, Елена, Џерит, Тодор, Димче и Христина оваа недела учествуваат во младинската размена Сонувај, Посакај, Оствари! организирана од страна на Млади за општествени промени во Поградец … Запознавање на нови култури, стекнување знаење за изработка на слики, видео, истражување на реалноста за земјите учеснички во проектот … Дали и вие сакате да се стекнете со нови искуства? Следете не за нови можности … Работилница за меѓукултурно учење
Што знаат Македонците за Италија?