You are currently viewing Call for a volunteer in Turkey

Call for a volunteer in Turkey

Бараме еден волонтер од Македонија за волонтирање на проектот “Volunteering with SG”.

 

Место: Анкара, Турција

 

Датум: 01.03. – 30.04.2020 г.

 

За проектот:

Турција ќе биде домаќин на проект “Volunteering with SG”  кој ќе вклучи волонтери од Македонија. Целта е да се вклучат млади луѓе кои не се вработени, образовани или обучени како волонтери во овој проект, така што ќе бидат обучени за подобро вклучување во нивните заедници дома, бидејќи во текот на своето волонтерско искуство ќе развиваат и подобрат низа вештини и компетенции што ќе ги користат во својата идна работа, кариера и личен живот.

 

 

Задачи на волонтерот:

– Штанд за информирање за Еуродеск во Анкара

– Релизација на активноста „ Патувањето во Истанбул до училиштата, универзитетите, центрите за млади“

– Јзични курсеви

– Подготовка на активности за млади во Центарот за млади во Кечиорен и Јунус Емре Културниот Центар во Кечиорен

– Изработка на тркалезни маси со локални млади и размена на култури

– Подготовка / Дизајн / Преведување содржина за младинско списание

 

 

Проектот покрива храна, патни трошоци, сместување и осигурување.

Доколку сте заинтересирани, можете да најдете повеќе информации од инфо-пакетот: VOLUNTEERING PROJECT (1)

 

 

Испратете ни писмо за мотивација одговарајќи на следниве прашања:

Кој си ти? Колку години имаш? Зошто сакате да учествувате?

… И CV (на англиски) на: vcs_contact@yahoo.com

Рок на пријавување 15.01.2020 г.