You are currently viewing (Македонски) Тренинг курс во Милич, Полска. Побрзајте.

(Македонски) Тренинг курс во Милич, Полска. Побрзајте.

Можност да се најдете во еден од регионите со извонредна природа во Полска, во Долношлеското Војводство.

Волонтерски Центар Скопје објавува повик за двајца учесници од Македонија за тренинг курс кој ќе се одржи од 25ти септември до 03 октомври 2018 година во Милич, Полска.

Како дел од овој проект потоа следува и семинар кој ќе се одржи во Струга, Македонија во периодот од 20ти до 28ми ноември 2018 година.

Вашето присуство би било препорачливо на двата дела од проектот.

Повеќе информации можете да најдете во прилог: TC Volunteering2018_FINAL

Доколу сте заинтересирани да бидете дел од овој проект кој е дел од Еразмус + програмата и на кој ќе ви бидат покриени трошоците за пат и сместување, испратете ваша кратка биографија и мотивационо писмо на vcs_contact@yahoo.com најдоцна до 14ти септември 2018 година до 16.00h.

Погледнете го светот со други очи и ги очекуваме вашите пријави.

Волонтерски Центар Скопје