ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДА ЗА ХОТЕЛСКИ УСЛУГИ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НАСТАН, СМЕСТУВАЊЕ И ХРАНА

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДА ЗА ХОТЕЛСКИ УСЛУГИ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НАСТАН, СМЕСТУВАЊЕ И ХРАНА

Волонтерски Центар Скопје во рамки на проектот “Без расправање“( финансиран од Фондацијата Отворено
Општeство Македонија во рамки на програмата младински иницијативи ) има потреба од набавка на хотелски услуги, во кој ќе се  реализира Летен камп „ИнКоИн“.
 
Вашите понуди доставете ни ги на vcs_contact@yahoo.com најдоцна до 18.07.2018, до 16:00 часот.
 
Во продолжение Ви доставуваме покана за доставување понуда за набавка на хотелски услуги за организирање настан, сместување и храна. 
 
За сите дополнителни појаснувања може да се обратите на емаил адреса vafire@vcs.org.mk Мухареми Вафире, најдоцна до 13.07.2018 година до 16:00 часот, проектен координатор.
 
Во очекување на вашите понуди, се најдобро.
Покана за доставување понуди

Вафире Мухареми